Pdjo reizi atjaunots: 2. j贖lijs, 2020

Synottip kazino apskats

Bezriska griezieni
50
Spl Book of Ra
Kampaas
Bezmaksas griezieni
Naudas atmaksa
Turn蘋ri
Citi
Kampau bie鱉ums
Reti
Diezgan bie鱉i
Bie鱉i
Pieejamas sples
280+
Pieder
SIA Joker Ltd.
Licence:
Latvijas Republikas Izlo鱉u un Azartsp躁u Uzraudz蘋bas Inspekcija
Dibints
2018

Joker Ltd ir Latvijas ehijas kopuzmums, kas atska savu darb蘋bu Latvijas Republikas teritorij jau 1995.gad. Kad pard蘋js iespja piedvt azartsp躁u un izklaides pakalpojumus tie禳saist, Joker nca klaj ar tie禳saistes z蘋molu Synottip. Neskatoties uz to, ka uzmuma galvenais virziens ir sauszemes sp躁u zles un bri, Synottip vietne, pc savas pard蘋禳ans 2014. gad, jau paspja ieg贖t savus cien蘋tjus ne tikai Latvijas teritorij bet ar蘋 ehij un Slovkij.
Nav br蘋nums, ka cilvki izvls Synottip, tie spltji, kas re耀istrjas vietn, automtiski k躁贖st par VIP kluba biedriem. Tas noz蘋m, ka ikviens tiek atalgots par katru iegriezienu Synottip kazino vai veikto likmi uz jebkuru sporta notikumu. Sakrtie VIP punkti prvr禳as naud, kuru var ieguld蘋t tlkai spl禳anai vai ar蘋 piepras蘋t izmaksu uz verifictu bankas kontu. Pieminsim, ka miniml izmaksas summa ir 10, bet transakcijas apstrde var aizemt l蘋dz pat 3 darba dienm. Neskatoties uz 禳dm nert蘋bm, J贖s var b贖t dro禳i, ka izmaksa sasniegs J贖s bankas kontu, jo Synottip ir ne tikai dro禳s, bet ar蘋 uzticams tie禳saistes kazino, par to liecina Latvijas Republikas Izlo鱉u un azartsp躁u uzraudz蘋bas inspekcijas izsniegt licence.

Iepaz蘋禳ans bonusi un piedvjumi

Sada躁a Akcijas pl蘋st no da鱉diem izdev蘋giem bonusiem. Jauniem spltjiem ir izvle starp veseliem 3 (!) piedvjumiem. Re耀istrjoties un veicot savu pirmo depoz蘋tu ar kodu kazino30 Jums ir iespja uzsplt jebkuru kazino sp躁u automtu un saemt 30 bezriska likmi 24 stundu laik, vai ar蘋 veikt iemaksu ar kodu JOKER50, kas apdvins ar 50 bezmaksas griezieniem vispopulrkaj sp躁u automt Book of Ra Deluxe. Tau tie spltji, kas nca uz Synottip vietni tikai d躁 pievilc蘋giem sporta notikumu bonusies b贖s lutinti ar bezriska sporta likmm uz summu l蘋dz 50. Saemiet savu sporta bonusu, iemaksjot minimlo depoz蘋tu ar kodu sports50.

Synottip regulri atjauno savus kazino un sporta totalizatora piedvjumus, kas 躁auj eso禳iem spltjiem baud蘋t spli ar mazkiem ieguld蘋jumiem. Vietn atrad蘋siet aktulas akcijas uz lielkiem un noz蘋m蘋gkiem notikumiem pasaul, piemram, WTA sples, vai
Helov蘋na svin禳ana Vampire Bride sp躁u automt.

Sp躁u izvle

Synottip sada躁 Kazino nav t lielk sp躁u da鱉d蘋ba sal蘋dzinjum ar citiem Latvijas kazino z蘋moliem, tau Jums joprojm b贖s iespja uzsplt kdu no 280 sp躁u automtiem un 20 galda splm no populrkiem sp躁u ra鱉otjiem, tdiem k EGT, Endorphina, Microgaming, NetEnt, Novomatic, Playson un citi. Gad蘋jum, ja Synottip papla禳ina savu portfeli un pievieno kdu jaunu spli, t tiek nord蘋ta izvln Jauns.
Pievilc蘋gk da躁a 禳aj sada躁 ir informcija par D鱉ekpota laimestiem. Pirmkrt, tas norda uz milz蘋gm summm, kuras uzkrjas sp躁u automtos ar progres蘋viem laimestiem. Otrkrt, tas pierda, ka laimt var ikviens un jebkur br蘋d蘋, viss, kas ir jdara, tas ir jspl.

Sporta likmju izvle

Ir pat蘋kami redzt cik r贖p蘋gi ir sagatavota sada躁a ar sporta likmm. J贖s k spltjs atrad蘋siet s蘋kkus izskaidrojums, kur un k veikt sporta likmes un detaliztus paskaidrojumus ar bildm un ekrnuzmumiem, kas pal蘋dzs vieglk orientties Synottip jauniencejiem. Papildus ir pieejami ar蘋 anal蘋tiski dati ar rezulttiem un statistiku. Tik vrt蘋gu informciju var izmantot pirms veikt savas likmes uz piedvtiem sporta notikumiem. Synottip vietne ir prpild蘋ta ar da鱉diem notikumiem, kuri notiek vienlaic蘋gi, nerunjot par izdev蘋giem koeficientiem un iespju uzlikt likmi Live re鱉蘋m.
Ja J贖s nebaidties uzemties risku, pam耀iniet nosplt kombints likmes. Bija gad蘋jumi, kas spltji izcla 6 000 vrtu laimestu no minimli pieejamas iemaksas – 1. Vai varsiet atkrtot?

Live kazino izvle

Synottip sadarb蘋b ar Ezugi piedv Live kazino sples ar apburo禳kajiem d蘋leriem. Ir daudz pat蘋kamk splt galda sples izskat蘋gu d蘋leru kompnij, nek pret ieprogrammtu robotu. D蘋leri ne tikai sasveicinsies un pajauts kds Jums garastvoklis, bet ar蘋
priecsies par J贖su uzvarm. Uzspljiet klasisko ruleti, blekd鱉eku, bakara vai pokers, Jums noteikti uzsmaid蘋s veiksme!

Klientu serviss

Ms nezinm nevienu citu Latvij re耀istrtu tie禳saistes kazino, kur klientu atbalsta centrs darbojs visu diennakti. J贖s varat ne tikai rakst蘋t e-pastus un zvan蘋t pa tlruni, bet ar蘋 sazinties live at. Synottip konsultanti przin tr蘋s valodas latvie禳u,
krievu un ang躁u. Pirms vrsties klientu atbalsta centr, iesakm ieskat蘋ties BUJ sada躁 ar bie鱉k uzdotiem jautjumiem, iespjams, ka J贖su atbilde ir paslpusies tur.

Iemaksas/Izmaksas metodes

Vari iemakst ar:

Bankas prskaitijums
SEB
Swedbank

Vari izmakst ar:

Bankas prskaitijums
SEB
Swedbank

Izmaksu laiks

Online maksjumi: 1 stunda
Bankas prskaitijums: 1-3 dienas

Val贖tas

EUR

Valodas

Ang躁u
Krievu
Latvie禳u

Jauno klientu piedvjums

Bezriska griezieni
50
Spl Book of Ra
Populrks kazino sples
24/7 klientu atbalsts
Regulri bonusi
Bezriska griezieni
50
Spl Book of Ra

Kontakti

Telefons: 20200693
Twitter: @SynotTipLV
Facebook: https://www.facebook.com/SynotTipLV/
ats: J

Kopsavilkums

Synottip ir uzmums ar 躁oti bagtu pieredzi azartsp躁u industrij, kur禳 nebeidzas tikai Latvijas teritorij, bet atrodams ar蘋 ehij un Slovkij. Moderns vietnes dizains, spilgtas krsas, viegla navigcija. Kaut gan kazino cien蘋tji neatrad蘋s prmr蘋gu sp躁u automtu skaitu, sporta fani b贖s pat蘋kami prsteigti ar pieejamiem anal蘋tikas datiem uz visiem sporta notikumiem. K lielko priek禳roc蘋bu var mint klientu atbalsta centru, kas darbojs visu diennakti. Tas krtjo reizi parda, ka Synottip patie禳m r贖pjs, lai spltji, kas re耀istrjs vietn, saem tikai labko pieredzi un azartsp躁u pakalpojumu klstu.

Par

VIP Klubs
Klientu atbalsts 24/7
Regulri piedvjumi un bonusi

Pret

Ierobe鱉ots sp躁u klsts

M贖su vrtjums

1