Skums / LAIMZ
Pdjo reizi atjaunots: 25. November, 2020

Laimz kazino apskats

200 bonuss
+200 bezmaksas griezieni
Kampaas
Bezmaksas griezieni
Naudas atmaksa
Turn蘋ri
Citi
Kampau bie鱉ums
Reti
Diezgan bie鱉i
Bie鱉i
Pieejamas sples
700+
Pieder
Enlabs AB
Licence:
Latvijas Republikas Izlo鱉u un Azartsp躁u Uzraudz蘋bas Inspekcija
Dibints
2020

Latvijas licencto tie禳saistes kazino rindas tiek papildintas ar jaunko operatoru Laimz. Tas ir pirmais Latvijas azartsp躁u tirg贖, kas kop ar online kazino splm piedv ar蘋 bingo produktu. Z蘋mols atska savu darb蘋bu 2020. gad mart un sniedz savus pakalpojumus saska ar Latvijas Republikas izlo鱉u un azartsp躁u uzraudz蘋bas inspekcijas izsniegtu licenci. Laimz darbojs zem viena jumta ar visiem paz蘋stamu Optibet tie禳saistes kazino, tas norda uz to, ka Laimz ir ne vien dro禳s, bet ar蘋 uzticams kazino, jo lielu laimestu gad蘋jum, Jums noteikti tiks izmaksta visa summa, neskatoties uz to, ka operators ir jauniencjs.

Laimz kazino
Iepaz蘋禳anas bonusi un piedvjumi

Laimz iepaz蘋stins spltjus ar vietnes tliem Lauri, Annu, Ingu, Maksu un Zerro, kuru vrdu pirmie burti ar蘋 veido tie禳saistes kazino nosaukumu L-A-I-M-Z. Par galveniem vst蘋tjiem tika izvirz蘋ti Lauris, kas piedvs labkos kazino bonusu un Inga, kas iepaz蘋stins ar bingo jaunumiem.

Uz doto br蘋di Laimz uz izvli piedv veselus tr蘋s iepaz蘋禳anas bonusus:

  1. 200 Winspins un naudas atmaksa l蘋dz 200 ar bonusa kodu STARTS. Winspins ir paredzti, lai spltjs vartu izm耀int sp躁u automtus, neriskjot ar saviem l蘋dzek躁iem. J贖s maksjat par vienu griezienu un uzreiz saemat atmaksu par 禳o griezienu sav kont, neatkar蘋gi no t, vai esiet zaudjis vai ar laimjis.
  2. 2×5 live likmes bez riska un naudas atmaksa l蘋dz 200 ar bonusa kodu LIVE. Spltjs saem savus l蘋dzek躁us 7 dienas pc tam, kad veic savu pirmo iemaksu. Atmaksa tiek apr譟inta k 1% no kopjm veiktajm likmm live kazino spls;
  3. 10 bezriska bingo kart蘋tes ar bonusa kodu BINGO. T ir iespja izm耀int bingo sples, neriskjot ar saviem l蘋dzek躁iem. Tikl蘋dz bezriska kart蘋tes ir aktiviztas, nkamo 10 iegdto kart蘋禳u vrt蘋ba tiks uzreiz atgriezta spltja kont (1 par kart蘋ti).

Laimz kazino sp躁u izvle

Tie禳saistes kazino vietne ir prpild蘋ta ar da鱉diem video sp躁u automtiem, galda splm, bingo istabm un Live kazino splm. Laimz ieso躁oja industrij ar daudzveid蘋gu portfolio, kas ietver sples no tdiem smagsvariem k Netent, Scientific Games, Novomatic, Playn GO, Pragmatic Play, EGT un Big Time Gaming. Savukrt Live kazino sples, kuras J贖s varat izbaud蘋t izskat蘋gu d蘋leru kltb贖tn no populra nodro禳intja Evolution Gaming.

Laimz kazino sp躁u izvle

Live kazino izvle

9 populras galda sples ar live d蘋leriem ir pieejamas Laimz vietn. Skot ar klasisko Blekd鱉ek spli un beidzot ar bez komisijas Bakaru. Visas sples nk no Evolution Gaming nodro禳intja, kas strd tikai ar profesionliem d蘋leriem. Paturiet prt, ka 蘋stiem Live kazino faniem Laimz piedvs savu ekskluz蘋vu iepaz蘋禳anas bonusu ar divm bezriska likmm, kuras ir 5 vrtas un papildus naudas atmaksas bonusu, kur禳 var sasniegt l蘋dz pat 200.

Bingo sp躁u izvle

Runjot par pirmo licenctu bingo produktu Latvij, 禳o pakalpojumu Laimz piedv saviem spltjiem sadarb蘋b ar Kandas ra鱉otjiem Aberrant Software. Jums ir iespja izm耀int 30 bumbiu istabu, vienkr禳o 75 vai variant style istabu, k ar蘋 80 un 90 bumbiu istabas. D鱉ekpotu lielumi at禳譟iras katr istab, tau lielkais laimests var sasniegt l蘋dz pat 2000. Kam tad nepat蘋k uzsplt kdu bingo spli, it 蘋pa禳i tad, kad ir iespja laimt lielu naudas summu!

Bingo sp躁u izvle

Klientu serviss

Diem鱉l Laimz nevar paliel蘋ties ar diennakts klientu apkalpo禳anu, bet Jums b贖s iespja sazinties ar konsultantiem skot no plkst. 9:00 no r蘋ta l蘋dz pat plkst. 1:00 nakt蘋. Izmantojiet sev piemrotku sazias veidu zvaniet pa tlruni +371 67859287, s贖tiet e-pastsus uz [email protected], vai ar蘋 rakstiet ziojumus live at. Gad蘋jum, ja J贖s mekljat atbildes uz jautjumiem br蘋d蘋, kad klientu apkalpo禳anas centrs nedarbojs, vai ar蘋 visi konsultanti ir aizemti, ieskatieties sada躁 BUJ, kur atrad蘋siet atbildes uz bie鱉k uzdotiem jautjumiem.

Iemaksas/Izmaksas metodes

Vari iemakst ar:

Bankas prskait蘋jums
Citadele
Luminor
MasterCard
SEB
Swedbank
VISA

Vari izmakst ar:

Bankas prskait蘋jums
Citadele
Luminor
MasterCard
Neteller
SEB
Swedbank
VISA

Izmaksu laiks

Online maksjumi: 1 stunda
Bankas prskait蘋jums: 1-3 dienas
Jauns Latvij licencts kazino
200 bonuss
+200 bezmaksas griezieni
Moders mjas lapas dizains
Pla禳s kazino piedvjums
Pieejamas Bingo sples
200 bonuss
+200 bezmaksas griezieni
200 bonuss
+200 bezmaksas griezieni

Kontakti

Telefons: +371 67859287
ats: J

Kopsavilkums

Laimz ir jaunkais tie禳saistes kazino, kas pard蘋js Latvijas azartsp躁u tirg贖. Tas ir pirmais Latvij licencts kazino, kas piedv pilnvrt蘋gu bingo produktu. T k Laimz ir msas uzmums ar populrko tie禳saistes kazino Baltij Optibet, J贖s varat b贖t dro禳i, ka Laimz laimesti tiks izmaksti laic蘋gi un piln apjom, vietne aizsargs J贖su person蘋gus datus un pk禳i neaizvrs savas durvis, k tas var gad蘋ties ar jauniem un Latvij nelicenctiem kazino. Ms esam prliecinti, ka Laimz pavisam dr蘋z ieg贖s savu fanu armiju, jo no pirm acu skatiena vietn ir viss nepiecie禳amais.

Par

Pirmais tie禳saistes kazino Latvij, kas piedv pilnvrt蘋gu bingo sples
Evolution Gaming Live kazino sples
Pla禳s sp躁u automtu klsts
Uz izvli tr蘋s da鱉di iepaz蘋禳anas bonusi
Krsains un m贖sdien蘋gs vietnes dizains
rta navigcija mjaslap

Pret

Ierobe鱉ots klientu apkalpo禳anas laiks
Iemaksu un izmaksu limiti

M贖su vrtjums

4.8