Skums / Optibet
Pdjo reizi atjaunots: 21. October, 2020

Optibet kazino apskats

Iepaz蘋禳ans piedvjums
100 +100
Winspins
Kampaas
Bezmaksas griezieni
Naudas atmaksa
Turn蘋ri
Citi
Kampau bie鱉ums
Reti
Diezgan bie鱉i
Bie鱉i
Pieejamas sples
1000+
Pieder
Enlabs AB
Licence:
Latvijas Republikas Izlo鱉u un Azartsp躁u Uzraudz蘋bas Inspekcija
Dibints
1999

Optibet ir paz蘋stamk vietne, kas piedv spltjiem pla禳u tie禳saistes kazino sp躁u automtu un galda sp躁u klstu, lielisku izvli veikt likmes uz da鱉dkiem pasaules un lokliem sporta notikumiem, k ar蘋 izbaud蘋t labko un vien蘋go pokeru Latvij, kas darbojas iPoker platform. Z蘋mols darbojas jau kop禳 2005. gada saska ar Latvijas Republikas izlo鱉u un azartsp躁u uzraudz蘋bas inspekcijas izsniegtu licenci, kas padara Optibet par dro禳u un uzticamu izklaides vietni. Par to ar蘋 liecina nesen ieg贖tais tituls, k Labkais tie禳saistes kazino Baltij 2019, kuru pasniedza Mare Balticum Gaming samit.

Iepaz蘋禳ans bonusi un piedvjumi

Optibet sada躁a Piedvjumi ir prpild蘋ta ar lieliskm akcijm gan kazino sp躁u cien蘋tjiem, gan ar蘋 sporta notikumu faniem. 蘆pa禳ie piedvjumi tiek regulri atjaunoti, kas ne躁auj garlaikoties patstv蘋giem spltjiem. Savukrt jauni klienti b贖s pat蘋kami prsteigti ar dsniem iepaz蘋禳anas bonusiem, kas bez riskiem 躁auj izbaud蘋t pirmos so躁us Optibet vietn.

optibet bonusi

Veiksmes mekltji sp躁u automtos saems 50 bezriska griezienus un 100 kazino bonusu ar savu pirmo depoz蘋tu Optibet vietn, tau sporta likmju veicjiem Optibet dvins veselas tr蘋s (!) likmes bez riska. Ar蘋 intelektulai pokera splei saemsiet l蘋dz $2000 bonusu raitkajai splei, kur $2 tiks ieskait蘋ti kont par katriem $10no reika summas. Bonuss jaunajiem klientiem tiks ieskait蘋ts tik ilgi, kamr spltjs nesaems kopsumm $2000, vai 75 dienu laik kop禳 bonusa aktiviz禳anas br蘋鱉a.

Optibet kazino piedvjums

Tie禳saistes kazino spltji b贖s viennoz蘋m蘋gi prsteigti ar pla禳u sp躁u automtu un galda sp躁u klstu no pasaules vado禳ajiem un paz蘋stamajiem azartsp躁u izstrdtjiem, tdiem k Novomatic, PlayN GO, NYX, Relax, NetEnt, EGT utt. K populrkos automtus var mint slaveno Book of Ra Deluxe, ar kura pal蘋dz蘋bu, l蘋dz蘋gi k Indina D鱉onsa, J贖s varat doties piedz蘋vojumu mekljumos, vai izm耀int laimi vecaj labaj klasik 40 Super Hot sp躁u automts ar 5 ru躁躁iem un 4 izmaksas l蘋nijm.

Optibet vietn spltjiem ir iespja uzsplt ar蘋 Ac蘋ti, Bakaru, Ruleti un Video Pokeru. J贖su r蘋c蘋b b贖s pat tdi galda sp躁u veidi k Sarkanais suns jeb Red Dog vai Atlantic City Blackjack Gold sple ar astom 52 kr禳u standarta kavm.
Visi sp躁u automti un galda sples ir veidotas HTML5 formt, kas 躁auj izm耀int veiksmi un izbaud蘋t sples gar禳u mobilaj ier蘋c ce躁, gaidot rind vai s鱉ot mjs uz d蘋vna.

optibet popularakas speles

Optibet Sporta likmes

Katru dienu pasaul vienlaic蘋gi norisins populri turn蘋ri un mazk zinmi lokli sporta notikumi. Optibet sniedz iespju veikt likmes uz visiem 禳iem notikumiem un pat vairk, Jums ir pieejamas likmes uz politiskiem notikumiem, piemram, ASV Prezidenta vel禳anas, nerunjot jau par e-sporta likmm, kuras ar katru gadu paliek arvien populrkas. Tiem, kam nepat蘋k riskt, var veikt vienkr禳s likmes ar vienu sporta notikumu bi躁et, tau progres蘋vkiem un patstv蘋giem klientiem Optibet piedv dot priek禳roku kombintam l蘋nijm. Noteikti apskatiet Piedvjumu sada躁u, tur atrad蘋siet izdev蘋gus bonusus uz aktuliem populrkiem pasaules sporta notikumiem.

Lai likmju veik禳ana un rezulttu sagaid蘋禳ana ir vl aizraujo禳ka, izm耀iniet splt relaj laik, t.i. veikt Live sporta likmes. Optibet piedv vairkas sporta notikumu poz蘋cijas katru dienu, kur spltjs var veikt skotnjo likmi un main蘋t to visas sples norises laik. J贖s noteikti saemsiet savu adrenal蘋na devu, kad favor蘋t komanda laims un J贖su likme nospls.

Live kazino izvle

Ja J贖s mekljat sev lielisku kompniju, lai uzsplt savu iecien蘋tko kazino spli, nemekljiet nekur citur k Optibet. Ar Evolution Gaming, NetEnt un Authentic Gaming pievilc蘋giem d蘋leriem J贖s lieliski pavad蘋siet laiku pie blekd鱉eka, bakaras vai ruletes galda. Ja Jums ir vlme izm耀int laimi laimes rat, vai uzmest pris kaulius, dodaties uz sada躁u Betgames, kur apburo禳as meitenes no Betgames TV pasveicins, pieems likmes un pat parunsies ar Jums, kamr grie鱉as rulete vai laimes rats.

Live Kazino sada躁 J贖su r蘋c蘋b b贖s 11 ruletes galdi, 8 da鱉di blekd鱉eka galdi, 1 bakara un 7 ruletes galdi, kuru translcija tiek veikta no rela kazino, tdiem k Aspers Casino, Royal Casino vai Platinum Casino. Savukrt Betgames sada躁 b贖s pieejamas 9 da鱉das sples, tai skait klasiskais Pokers un Likmju kar禳.

optibet popularakas live casino speles

Klientu serviss

Diem鱉l Optibet klientu atbalsta centrs nedarbojas visu diennakti, tau darba laiks 躁oti pietuvots tam. Spltji var rakst蘋t epastu uz [email protected], zvan蘋t pa tlruni +371 67 85 99 32 vai uzdot jautjumus live at katru dienu no plkst. 9:00 no r蘋ta l蘋dz plkst. 1:00 nakt蘋. Tajos br蘋鱉os, kad Optibet konsultanti nav sasniedzami, Jums tiek piedvts atrast atbildes sada躁 Bie鱉k Uzdotie Jautjumi, kur apkopoti populrkie jautjumi, skot ar konta veido禳anu un noteiktiem naudas iemaksu un izmaksu limitiem l蘋dz Akcijas nosac蘋jumiem un der蘋giem bonusa kodiem.

Iemaksas/Izmaksas metodes

Vari iemakst ar:

Bankas prskait蘋jums
Citadele
MasterCard
SEB
Swedbank
VISA

Vari izmakst ar:

Bankas prskait蘋jums
Citadele
MasterCard
SEB
Swedbank
VISA

Izmaksu laiks

Online maksjumi: 1 stunda
Bankas prskaitijums: 1-3 dienas

Jauno klientu piedvjums

Atjaunota mjas lapa
Iepaz蘋禳ans piedvjums
100 +100
Winspins
Lielkais Kazino Baltij
VIP programma
Jauni bonusi katru dienu
Iepaz蘋禳ans piedvjums
100 +100
Winspins
Iepaz蘋禳ans piedvjums
100 +100
Winspins

Kontakti

Telefons: 67859932
Twitter: @OptibetLatvija
Instragram: https://instagram.com/optibetlatvija
Youtube: https://www.youtube.com/user/optibetlv
ats: J

Kopsavilkums

Ja J贖s mekljat patie禳m dro禳u un uzticamu tie禳saistes kazino, kur J贖s var baud蘋t pla禳u sp躁u klstu un regulrus akcijas piedvjumus, tad Optibet atbilst visiem parametriem. Optibet ieem l蘋derpoz蘋cijas Latvij jau kop禳 2005. gada, darbojas ar aktulu licenci, r贖pjs par jauniem klientiem un lutina eso禳os spltjus, nerunjot jau par to, ka ikviens spltjs pc re耀istrcijas tiek piesaist蘋t VIP lojalittes programmai. Atkar蘋b no sples progresa J贖s peln蘋siet VIP punktus, kuri prvrt蘋sies izdev蘋gos bonusos. Neuztraucieties par laimestu izmaksm, pieprasot izmaksu uz Swedbank, SEB un Citadeles bankm aizems ne ilgk k 15 min贖tes pc izpildes laika.

Par

Milz蘋ga sp躁u izvle
Lamestu izmaksas 4 reizes dien
Pieejams Pokeris no populr GGNetwork t蘋kla
Katru dienu jauni bonusa piedvjumi

Pret

Novecojis mjas lapas dizains
ierobe鱉ots klientu atbalsta centra darba laiks

M贖su vrtjums

4.8