Skums / Nomini
Pdjo reizi atjaunots: 31. j贖lijs, 2020

Nomini kazino apskats

100% l蘋dz pat
1000 +200
Bezriska griezieni
Kampaas
Bezmaksas griezieni
Naudas atmaksa
Turn蘋ri
Citi
Kampau bie鱉ums
Reti
Diezgan bie鱉i
Bie鱉i
Pieejamas sples
1700+
Pieder
Araxio Development N.V.
Dibints
2019

2019.gada tre禳ais ceturksnis iepriecinja kazino spltjus ar jaunu operatoru azartsp躁u tirg贖 Nomini. Ar doto tie禳saistes kazino m贖s iepaz蘋stinja 7 Stars Partners uzmums, kuru portfolio jau uz doto br蘋di sastda tdi z蘋moli k Wazamba, Casinia, Cadoola un Zulabet.

Nomini vietne ir tikpat spilgta un krsaina, t darbojas Kirasao licences ietvaros un nodro禳ina tikai labko kazino pieredzi saviem spltjiem. Galven at禳譟ir蘋ba ir lieliska aug躁u tematika, kas atspogu躁ota sp躁u varoos, kuri savukrt ir cie禳i saist蘋ti ar iepaz蘋禳anas bonusiem. Jums k spltjam re耀istrcijas laik b贖s iespja izvlties starp 7 (!) iepaz蘋禳anas bonusiem, kuri sav starp at禳譟iras gan pc bonusa lieluma, gan ar蘋 pc to noz蘋mes. Viens iepaz蘋禳anas bonuss = viens varonis, ar kuru J贖s turpinsiet savas sples gaitas tas ir t saucamais gamification, kad sple veidojs iek禳 sples, nerunjot jau par pa禳u kazino sp躁u klstu Jums tiks piedvts saraksts ar vairk nek 3500 poz蘋cijm.

Iepaz蘋禳ans bonusi un piedvjumi

K jau minjm iepriek禳, Jums ir iespja izvlties savu sples varoni un person蘋go iepaz蘋禳anas bonusu no 7 piedvtiem Avene, kad neesiet prliecints, k pareizi izmantot pirmo iemaksu un kuru no splm uzsplt, tad vislabk apdro禳int savu banku ar 10% naudas atmaksu uz summu l蘋dz 200; dodiet priek禳roku Karambolai ar tr蘋skr禳oto depoz蘋tu, ja vlaties mazk iemakst, bet vairk izmantot; 譯irs蘋禳i sniegs 100% naudas atmaksu uz summu l蘋dz 500 un 100 bezmaksas griezienus; Banns b贖s labs pavadonis spltjiem uz ilgku distanci, jo prvalda bonusa summu l蘋dz 1000; Zemene ir Live kazino cien蘋tja, tiem, kas piebiedrosies uzdvins 15% atmaksas bonusu l蘋dz pat 250; Citrons ir viens no tur蘋gkiem varoiem, domts spltajiem ar prvkm iemaksm un lielkiem bonusiem; pdjs Arb贖zs – lielisks kompanjons sp躁u automtos, varonis padal蘋sies ar 500 bezmaksas griezieniem. Kur禳 no varoiem Jums der vislabk?

Tau prsteidz ne tikai starta bonusi, bet ar蘋 patstv蘋gi piedvjumi, k ar蘋 t saucamie vitam蘋ni jeb lojalittes programmas punkti. Grie鱉ot sp躁u automtus, j贖s peln蘋siet vitam蘋nus, kurus turpmk var apmain蘋t vietnes veikal uz relu naudu vai bezmaksas griezieniem.

Sp躁u izvle

Liela izvle ir atrodama ne tikai iepaz蘋禳anas bonusu da躁, bet ar蘋 sp躁u portfolio. J贖su r蘋c蘋b ir vairk nek 3500 kazino sples automti, rulete, video pokers, ac蘋te, bakara, live kazino un citas ne mazk aizraujo禳as sples. Visas sples ir tikai no uzticamkajiem un paz蘋stamkajiem sp躁u ra鱉otjiem, tdiem k Play NGo, Red Tiger, NoLimit City, BF Games, Playson, NetEnt, Red Rake, Push Gaming, Microgaming, Betsoft, Booongo un citi.

Navigcija sada躁 Games (Sples) ir tik vienkr禳a un saprotama, ka J贖s noteikti atrad蘋siet vlamo. Piemram, ja J贖s mekljat sp躁u automtu, kur izmaksas l蘋nija maks abos virzienos, t.i. simbolu kombincijas tiek nolas蘋tas gan no kreiss, gan ar蘋 no labs puses, tad nofiltrjiet sples pc Features -> Pays Both Ways. Savukrt 耀iptes cien蘋tjiem un piedz蘋vojumu mekltjiem jdodas uz filtru Collections -> Egypt. Ms vl neredzjm vienkr禳ku sp躁u filtrciju k Nomini vietn.

Galda sp躁u faniem netr贖ks izvles, jo uz katru spli ir papildus vismaz 10 to da鱉di veidi. Kda ir J贖su m蘋躁k galda sple?

Live kazino izvle

Nomini vietn ir vesela sada躁a ar live kazino galda splm, kuras ir piemrotas tiem spltjiem, kas vlas izbaud蘋t 蘋stu kazino atmosfru. Paldies m贖sdienu tehnolo耀ijm un interneta pieslgumam, J贖s varat uzsplt savu m蘋躁ko galda spli s鱉ot uz rta viesistabas d蘋vna, kamr ekrna otraj gal izskat蘋gs d蘋leris dala krtis un sveic J贖s ar krtjo uzvaru. Ja J贖s kdreiz bijt relaj kazino, J贖s gandr蘋z nepaman蘋siet at禳譟ir蘋bas, jo tikpat veiksm蘋gi spsiet ietestt savu laim蘋go skaitli live rulet, pielietot da鱉das pokera spl禳anas strat耀ijas vai izm耀int pavisam jaunu blekd鱉ek sples veidu.

Klientu serviss

Nomini apzins, cik svar蘋gi ir spltajiem saemt atbildes uz visiem jautjumi nekavjoties, tie禳i tpc klientu atbalsta centrs ir pieejams visu diennakti, ja J贖s vlaties sazinties izmantojot Live atu. Ja J贖s j贖tat, ka zvanot, atbildes saemsiet nekavjoties, tad zvaniet uz attiec蘋gu tlruni, tau emiet vr, ka zvani netiks pieemti br蘋vdiens, k ar蘋 laik no plkst. 20:00 l蘋dz plkst. 10:00. Pirms vrsties pie Nomini konsultantiem, ieskatties BUJ sada躁, kur atrad蘋siet atbildes gan par konta izveido禳anu, gan ar蘋 par maksjuma iespjm, k ar蘋 detaliztu paskaidrojumu, ja sples netiek ieldtas. Tpat k msas z蘋moliem, ar蘋 Nomini vietne un klientu atbalsta centrs darbojs vairks valods. Jums b贖s pieejamas sekojo禳as valodas ang躁u, krievu, ungru, norv耀u, vcu, portug躁u, po躁u, somu un it躁u. Diem鱉l vietne nav lokalizta latvie禳u spltjiem, tau saskarnes navigcija ir tik vienkr禳a, ka J贖s noteikti tiksiet gal ar re耀istrciju un pa禳u sp躁u spl禳anu.

Jauno klientu piedvjums

is kazino pieem Bitcoin
100% l蘋dz pat
1000 +200
Bezriska griezieni
7 da鱉di iepaz蘋禳ans bonusi
Vairk k 1700 sples
Gamification kazino
100% l蘋dz pat
1000 +200
Bezriska griezieni
100% l蘋dz pat
1000 +200
Bezriska griezieni

Kontakti

Telefons: +35627780669
Twitter: https://twitter.com/nominigaming
ats: J

Kopsavilkums

Izvrtjot visus piedvjumus un pakalpojumus, varam dro禳i teikt, ka Nomini nav no tiem ierastajiem tie禳saistes kazino, par to galvenokrt liecina sp躁u elementu izmanto禳ana. Re耀istrjoties Nomini J贖s varat izvlties sev piemrotku iepaz蘋禳anas bonusu no veseliem 7 piedvjumiem, kas pal蘋dzes bez zaudjumiem un riska izbaud蘋t kdu no 3500 piedvtm kazino splm. Jums nav juztraucas par kazino uzticam蘋bu un dro禳蘋bu, jo, pirmkrt, Nomini ir izsniegta Kirasao licence, otrkrt, vietn darbojs SSL sertifikts, kas aizsarg J贖su personas datus un iemaksto naudu, tre禳krt, piedvts kazino sples nk no pasaul paz蘋stamkajiem sp躁u ra鱉otjiem, kas nodro禳ina sp躁u pareizu darb蘋bu un veiksm蘋gi laimestu piemro禳anu.

Par

Vairk k 1700 sples
Unikla dizaina kazino
7 da鱉di iepaz蘋禳ans bonusi
24/7 klientu atbalsta serviss

Pret

Augsti bonusu apgroz蘋juma limiti

M贖su vrtjums

3.5