Skums / Klondaika
Pdjo reizi atjaunots: 21. j贖lijs, 2020

Klondaika kazino apskats

Jaunajiem klientiem
200
Bezriska griezieni
Nav pieejams
Kampaas
Bezmaksas griezieni
Naudas atmaksa
Turn蘋ri
Citi
Kampau bie鱉ums
Reti
Diezgan bie鱉i
Bie鱉i
Pieejamas sples
240
Pieder
SIA Furors
Dibints
2019

Neticami, bet Klondaika darbojas Latvijas azartsp躁u tirg贖 jau no 1993.gada. 29 bri un azartsp躁u klubi ir atrodami 16 lielkajs Latvijas pilsts. Mums visiem dzirdts slogans Izj贖ti sples gar禳u tagad ir sastopams ar蘋 tie禳saist. 2018. gad Klondaika izlma papla禳int savas robe鱉as un ieso躁ot tie禳saist. L蘋dz pat 禳odienai Klondaika oper vietn klondaika.lv, kur spltjiem ir pieejami vairk nek 300 da鱉di sp躁u automti no vado禳ajiem sp躁u izstrdtjiem Microgaming, Pragmatic Play, EGT un NetEnt; sporta totalizators ar pirms maa likmm un live re鱉蘋mu, k ar蘋 Live kazino galda sples relu d蘋leru kompnij.

Nav br蘋nums, ka Klondaika ir viens no tiem kazino, kas sama nepiecie禳amo licenci no Latvijas Republikas Izlo鱉u un Azartsp躁u Uzraudz蘋bas Inspekcijas, lai sniegt savus pakalpojumus dro禳a un uzticam veid. Tas noz蘋me, ka Jums nav jbaids, kad re耀istrjaties un iemaksjat naudu dotaj vietn.

Iepaz蘋禳ans bonusi un piedvjumi

Klondaika patie禳m r贖pjs par savu spltju ikdienu, jo sada躁a 蘆pa禳ie Piedvjumi ir prpild蘋ti ar da鱉dm akcijm un bonusiem. Jums noteikti nesanks garlaikoties, it 蘋pa禳i tpc, ka Klondaika m耀ina piedvt saviem patstv蘋giem klientiem kaut ko jaunu un uniklu. T, piemram, Jums ir iespja izmantot Cash Out opciju jeb saemt sporta likmes izmaksu jau pirms sples beigm. Izklauss neticami, jo Jums burtiski tiek piedvta iespja izglbties no neveiksm蘋gas likmes vai ar蘋 saemt garanttu pe躁u.

Ir vrts piemint ar蘋 Palielinto koeficientu bonusu, kur Klondaika sniedz l蘋dz pat 2x vairk uz sporta kartim ar vismaz 2 notikumiem. Ka pat蘋kams bonuss klt nk regulri piedvjumi, kas atbilst populrkiem sporta notikumiem sporta vai hokeja sezona, basketbola sples utt. Parasti ts ir bezriska likmes vai naudas atmaksas uz prvu naudas summu.

Ka lielko priek禳roc蘋bu minsim dsnus iepaz蘋禳anas bonusus gan Latvijas kazino cien蘋tjiem, gan ar蘋 sporta likmju faniem faniem. 200 bezriska griezieni! Ar 禳du kazino dvanu J贖s noteikti izjut蘋siet sples gar禳u. Ar蘋 sporta likmju veicji b贖s pat蘋kami prsteigti ar lielko sporta bonusu Latvij 100 naudas atmaksa uz pirmajm 10 (!) sporta likmm.

Sp躁u izvle

Klondaika sp躁u automtu portfel蘋 ir pri 300 automtu, kurus var atfiltrt pc piegdtjiem, ru躁躁u vai l蘋niju skaita, papildus iespjm, atdeves procentiem un svrst蘋bm ka ar蘋 蘋pa禳iem sp躁u tagiem, piemram, specilie simboli, extra wilds, sticky wilds, expanding wilds un t tlk. di J贖s varsiet atrast sev piemrotko un iespjams, ka m蘋躁ko sp躁u automtu, kas ir daudz veiksm蘋gks nek visi prjie no pieejam saraksta. Gad蘋jum, ja Jums nav vl禳ans nodarboties ar saraksta filtr禳anu, bet gan trk iegriezt kdu spilgtu spli, tad ieskatties sada躁s Jaunks, M贖su ieteikts vai Populrks, kur Klondaika atlas蘋ja tikai labko. Pievrsiet uzman蘋bu Jackpot sples sada躁ai, kur atrodas sp躁u automti ar progres蘋viem laimestiem. Jums ir visas iespjas no譟ert laimi aiz astes.

Galda sp躁u cien蘋tjiem b贖s lieliska izvle starp klasiskajiem bakara, video poker, ruletes un blekd鱉eka splm un to versijm.

Sporta likmju izvle

Futbols, basketbols, hokejs, bur禳ana, bendijs, esports un pat prezidenta vl禳anas visas 禳蘋s likmes un daudzas citas ir pieejamas Klondaika tie禳saistes vietn. J贖s varat veikt der蘋bas gan pirms notikuma dienas, gan ar蘋 notikuma laik Live re鱉蘋m.

Ja J贖s esat iescjs sporta likmju veik禳an un totalizators ir pavisam kas jauns, ms iesakm izlas蘋t Totalizatora un der蘋bu noteikumus, kas atrodas Klondaika mjaslap. 蘆si un kodol蘋gi Jums tiks izskaidroti likmju veidi un iznkumu apr譟in禳anas noteikumu, k ar蘋 aprakst蘋s at禳譟ir蘋bu no vienkr禳s un kombints likmes.

Live kazino izvle

Sadarb蘋b ar NetEnt Jums tiks piedvtas galda sples Live d蘋leru kompnij. Translcijas laik J贖s ne tikai varsiet pasplt savu iem蘋躁otko galda spli, bet ar蘋 patrzt ar d蘋leru, kas apkalpos J贖su galdu. T ir 蘋sta sauszemes kazino pieredze, kas ievietota J贖su datora ekrn.

Klientu serviss

Draudz蘋gs klientu atbalsta centrs, kas darbojs katru dienu no plkst. 9:00 l蘋dz plkst. 23:00, pal蘋dzs jautjumu gad蘋jum. J贖s varat rakst蘋t ziojumu Live at vai s贖t蘋t epastu. Gad蘋jum, ja J贖s spljat laik, kad Klondaika konsultanti nav pieejami, tad apskatiet sada躁u ar bie鱉k uzdotiem jautjumiem, kur atrad蘋siet atbildes ne tikai uz jautjumiem par J贖su profilu un maksjumiem, bet ar蘋 uzzinsiet, kas ir klientu pa禳izslg禳ana un k to izdar蘋t.

Jauno klientu piedvjums

Jaunajiem klientiem
200
Bezriska griezieni
Netent & Novomatic sples
Pieejams LIVE kazino
Da鱉di 蘋pa禳ie piedvjumi
Nav pieejams
Jaunajiem klientiem
200
Bezriska griezieni
Nav pieejams

Kontakti

Telefons: +371 29229692
ats: J

Kopsavilkums

Daudziem spltjiem Klondaika asocijas tikai ar sauszemes briem un kdreiz pied贖motm sp躁u zlm. odien Jums ir iespja paskat蘋ties uz Klondaiku no cita skatu punkta tie禳saist. J贖s b贖siet prsteigti cik daudz var ievietot vien mjaslap, kas noteikti neb贖tu iespjams vienas sp躁u zles ietvaros. Pla禳s sp躁u un sporta likmju klsts, dsni un regulri akcijas piedvjumi, laipni un draudz蘋gi klienta atbalsta konsultanti, saprotams saskarnes dizains, dro禳as iemaksas, tras izmaksas, licence.

Par

Jauns Online kazino
Populrks sples
Live kazino

Pret

Ierobe鱉ots sp躁u skaits

M贖su vrtjums

4