Gratorama Kazino Apskats

3
Viduvji
Pieejamas sples
150+
Min depoz蘋ts
10
Licence:
Curacao
7 bez depoz蘋ta
+ 200 ar depoz蘋tu
Apmeklt kazino
Pieejamas sples
150+
Min depoz蘋ts
10
Licence:
Curacao

Ko ms par to domjam?

Neskatoties uz mazu kazino sp躁u piedvjumu no nepopulriem izstrdtjiem, Gatorama patie禳m pat蘋k apdvint jaunus spltjus. Pie pirms re耀istrcijas spltjs saem 7 bezdepoz蘋ta bonusu! Tam seko 100% naudas atmaksas bonuss uz summu l蘋dz 200, veicot pirmo iemaksu iepaz蘋禳anas bonuss tiek aktivizts. Pieminsim ar蘋 lielisku VIP lojalittes programmu, kur spltjs krj VIP punktus un apmaina tos pret relu naudu.

Vl viena iez蘋me, kpc VIP programma ir izdev蘋ga Gratorama tie禳saistes kazino ir izmaksu limiti. Jauni spltji dr蘋kst piepras蘋t izmaksu tikai 3000 apmr mnes蘋, savukrt VIP spltji 禳o summu var palielint l蘋dz pat 15000. Ja laimsiet kdu prvu naudas summu, noteikti emiet vr 禳o nosac蘋jumu.

Par

Lielisks iepaz蘋禳ans bonuss
24/7 klientu atbalsts
10 gadu pieredze

Pret

nav pieejams live kazino
novecojis mjas lapas dizains
sp躁u klsts mazks k citur

No pirm acu skatiena Gratorama ir 躁oti vecmod蘋ga izskata tie禳saistes kazino, kas nemain蘋ja vietnes dizainu kop禳 durvju atvr禳anas dienas, t.i. 2008. gad. Neskatoties uz tdu old-school izskatu, kazino piedv momentloterijas un virtulas sporta sples, lieliskus bonuss piedvjumus un iespaid蘋gu VIP klubu, kur spltjs nopeln蘋tos punktus var prveidot bonuss naud.

Gratorama kazino prvalda Hermione Limited Twino Trading N.V vrd, tau tiek uzskat蘋ts a蘋 par ScratchMania 蘋pa禳umu. Nav br蘋nums, ka galvens kazino sples ir tie禳i Scratch games jeb momentloterijas. Ja Gratorama Jums nebija paz蘋stama l蘋dz 禳im, Jums nav juztraucas par t uzticam蘋bu, jo tie禳saistes kazino ir Kirasao licence un tas darbojs ar SSL sertifiktiem, kas nodro禳ina J贖su sniegto datu dro禳蘋bu.

Gratorama kazino

Iepaz蘋禳ans bonusi un piedvjumi

Gratorama ir viens no tiem tie禳saistes kazino, kas apdvina skot ar re耀istrcijas veik禳anu. Katrs spltjs, kas izveido savu kontu b贖s prsteigts ar bezmaksas bonusu 7 apmr. Tau tas vl nav viss, papildus nk klt 100% atmaksas bonuss uz summu l蘋dz 200 ar J贖su pirmo depoz蘋tu. Pieminsim, ka J贖s nedr蘋kstat izmantot re耀istrcijas un iepaz蘋禳anas bonusu vienlaic蘋gi skum izbaudiet 7 bonusu, izspljiet to vismaz 40x, lai ir iespja izvad蘋t naudu un tikai tad veiciet savu pirmo iemaksu, lai saemt apsol蘋to 100% naudas atmaksu.

Par patstv蘋giem spltajiem ar蘋 ir padomts. Gratorama izsludina regulrus turn蘋rus un svtku piedvjumus, kur dvina, piemram, bezmaksas momentloterijas vai bonuss punktus, kurus var prvrst relaj naud.

Vai esat paman蘋ju禳i VIP sada躁u? Vienlaikus t ir ar蘋 lojalittes programma, kur regulri spltji saem papildus punktus par katru izsplto 1. Jo vairk VIP punkti ir sakrti, jo augstks ir VIP l蘋menis, kas savukrt iepriecins ar pat蘋kamiem bonusiem. T, piemram, ar iekrtiem 1500 punktiem J贖s nonksiet pie sudraba l蘋mea, kur tiksiet apdvinti ar 50. Dimanta l蘋menis ir pats augstkais, t bonuss sastda 2500.

Sp躁u izvle

K jau mints iepriek禳, Gratorama Casino specializjas galvenokrt uz momentloteriju sp躁u piedvjumiem. Tau tie禳saistes kazino portfolio ir atrodami ar蘋 sp躁u automti un virtuls sports. Visas sples ir adapttas mobilajm ier蘋cm, kas 躁auj Jums splt Gratorama ce躁.

Gratorama lutina savus spltjus ar garanttm jaunm splm gandr蘋z vai katru 2. ned躁u, kas padara sp躁u portfolio vl kr禳ku. Lielkoties ts ir sples no ra鱉otja NetoPlay, tau J贖s atrad蘋siet ar蘋 da鱉as sples no Anakatech, 2 by 2 Gaming un Aristocrat. Tie nav populrkie sp躁u izstrdtji, tau sples ne躁aus vilties, jo ts ir krsainas, prpild蘋tas ar bonusiem un interesantiem re鱉蘋miem. No populrkiem sp躁u automtiem var mint Secret of the Jungle, Lucky Cauldron un Amazing Spades. Kura ir J贖su iecien蘋tk sple?

Diem鱉l kazino galda sp躁u cien蘋tji neatrad蘋s ne ruleti, ne klasisko blekd鱉eku, ne Live kazino sples ar izskat蘋giem d蘋leriem, kas padara kopjo sp躁u piedvjumu diezgan ierobe鱉otu.

Klientu serviss

Gratorama atbalsta centra konsultanti darbojs dienu un nakti. Jums ir iespja saemt atbildes uz J贖su jautjumiem jebkur br蘋d蘋 rakstot Live at, s贖tot epastu pa taisno vai aizpildot kontaktformu vietn, k ar蘋 sazvanoties pa tlruni. Diem鱉l, konsultanti nerun latviski, tau Jums b贖s iespja izrunt visus jautjumus kd no 9 pieejamm valodm ang躁u, somu, franu, vcu, norv耀u, portug躁u, spu, zviedru vai turku.

7 bez depoz蘋ta
+ 200 ar depoz蘋tu
7 bez depoz蘋ta
+ 200 ar depoz蘋tu