Skums / 1XBET
Pdjo reizi atjaunots: 25. November, 2020

1XBET Kazino apskats

1500 bonuss
+150 bezmaksas griezieni
Kampaas
Bezmaksas griezieni
Naudas atmaksa
Turn蘋ri
Citi
Kampau bie鱉ums
Reti
Diezgan bie鱉i
Bie鱉i
Pieejamas sples
8000+
Pieder
1X Corp NV
Licence:
Curacao
Dibints
2011

Tie禳saistes kazino tika dibints 2007.gad, tam ir Kirasao licence un Austrumeiropas pieredze. Uz doto br蘋di 1xBet kazino ir pri 400,000 akt蘋vu spltju, kur lielk da躁a nk no Neatkar蘋go Valsts Savien蘋bas valst蘋m, Portugles, Vcijas un pat frikas. Nav br蘋nums, ka vietne ir pielgota 57 (!) valodm, tostarp ar蘋 latvie禳u valoda.

No pirm acu skatiena, 1xBet var dvt vairk par sporta totalizatoru nevis tie禳saistes kazino, kas galvenokrt fokusjas uz sp躁u automtiem. 1xBet ir oficilais prstvis un atbalst蘋tjs spu La Ligas un it躁u Srija A futbola l蘋gm, ar蘋 galven vietnes lapa prpild蘋ta ar sporta notikumu likmm. Tau operators par贖pjs ar蘋 par kazino cien蘋tjiem un nca klaj ar tdu kazino, kas var dro禳i sastd蘋t konkurenci jebkuram pla禳i paz蘋stamam online kazino. Jums b贖s pieejamas visas iespjamas tie禳saistes kazino izklaides, skot ar populrkiem sp躁u automtiem un beidzot ar vairkm keno opcijm.

Kaut gan 1xBet ir tikai Kirasao licence, kazino darbojs jau 13 gadus, 禳aj laika period pierdot gan splmaiem, gan ar蘋 saviem konkurentiem, ka ne velti aizem savu vietu pasaules azartsp躁u nozar.

Iepaz蘋禳ans bonusi un piedvjumi

Spltjam, kas veiks savu pirmo iemaksu 1xBet vietn, uz izvli tiks piedvti divi iepaz蘋禳anas kazino bonusi viens kazino cien蘋tjam, un otrs sporta notikumu fanam. aj posm J贖s jau varat izvrtt un noskaidrot kdu no produktiem J贖s vlaties izm耀int vispirms, bez riska un bez milz蘋giem ieguld蘋jumiem.

Kazino spltji b贖s prsteigti ne tikai ar sp躁u kvalitti un daudzumu, bet ar蘋 ar dsnu iepaz蘋禳anas bonusu, kas ietver sev蘋 l蘋dz pat 1500 naudas atmaksu un papildus 150 bezmaksas griezienus uz J贖su pirmajiem etriem depoz蘋tiem. Savukrt sporta fanus 1xBet prsteigs ar 100% naudas atmaksas bonusu uz summu l蘋dz 100. Kur禳 no iepaz蘋禳anas bonusiem liekas Jums pievilc蘋gks?

Jums nav juztraucas, ja iepaz蘋禳anas bonusu J贖s jau izmantojt, ieskatties sada躁 Promo, t ir prpild蘋ta ar da鱉diem piedvjumiem, kas ne躁aus garlaikoties un taj pa禳 laik dos iespju izm耀int kdu jaunu spli vai veikt sporta likmi bez riska vai ar mazkiem ieguld蘋jumiem. Paturiet prt, ka lojliem spltjiem 1xBet kazino biezi vien atl蘋dzina ar papildus dvanm, kuras nav pieejamas jebkuram spltjam.

Sp躁u izvle

Ms esam prsteigti ar izstrdtju milz蘋gu sarakstu un sp躁u daudzumu no tiem. 1xBet piedv gan paz蘋stamas kazino sples, gan jaunas, tau 躁oti aizraujo禳as. Kazino sada躁 J贖s varat veikt atlas蘋t sp躁u automti atbilsto禳i J贖su interesm. Tdjdi Jums nevajadzs ritint vairkus simtus piedvjumus, mekljot piemrotku opciju.

  • Izlase vieta, kur saglabtas J贖su iecien蘋tks sples. Pievienojiet m蘋躁ks sples dotaj kategorij un spljiet jebkur diennakts laik. Nosac蘋jums Jums jb贖t re耀istrtiem, lai izveidot 禳du kolekciju;
  • Populrs apkopotas ts sples, kuras vietnes lietotji izspl visbie鱉k;
  • Jackpot turn蘋ri, kuros ar veiksmes pal蘋dz蘋bu var no譟ert kdu prvku laimestu;
  • 3D slots krsaini sp躁u automti ar detaliztu grafiku;
  • Pokers vairkas pokera der蘋bu iespjas, ieskaitot demonstrcijas versiju;
  • Roulette virtulais 1xBet kazino: rulete, d蘋leris, der蘋bas, bumbia viss tpat k realitte.

Un t ir tikai da躁a no visa piedvjuma. Papildus kategorijm un filtriem ir iespja izvlties ar蘋 konkrtu pakalpojumu sniedzju. Uz doto br蘋di tie ir 118 (!) sp躁u nodro禳intji. Vai varat iedomties kds ir kopjs sp躁u skaits, kas atrodas 1xBet vietn?

Live kazino izvle

Atsevi禳譟aj sada躁 ar nosaukumu Live Kazino ir paslptas galda sples, kuras prraida no sp躁u studijm. Profesionli un izskat蘋gi d蘋leri dal蘋s krtis, ritins bumbias un kaulius, t ir labk iespja k izbaud蘋t rela kazino atmosfru, s鱉ot mjs uz d蘋vna. 1xBet tie禳saistes kazino piedv tdas pa禳as sples k Lasvegasas kazino. Da鱉as no splm ietver klasisks poz蘋cijas, krievu ruleti un kr禳u sples, tau ir ar蘋 tdas neparasta k Kamikaze un Apple of Fortune. Sples gait Jums asists d蘋leri, kas pal蘋dzs tikt gal ar nosac蘋jumiem un atgdins par J贖su nkamo gjienu.

23 (!) live kazino sp躁u izstrdtji sadarbojs ar 1xBet tie禳saistes kazino, tostarp tdi smagsvari k Evolution Gaming un Ezugi. Skot ar klasiskajm splm l蘋dz arbu ruletei un tematiskai bakara l蘋dz laimes ratam, J贖s iejut蘋sieties no pirm acu skatiena.

Lejupield 1XBET mobilo aplikciju

1XBET kazino vienmr tav kabat. Izmanto promo kodu: CASINOLV un saem labko jauno klientu piedvjumu.

PROMO KODS CASINOLV
  • Lejupield priek禳 iOS
  • Lejupield priek禳 Android

Klientu serviss

1xBet vietn ir vairki efekt蘋vi klienta atbalsta centra pakalpojumi, kurus lietotji var izmantot, kad pards jautjumi vai problmas sples gait. Pirmm krtam t ir e-pasta opcija, uz kuru J贖s varat rakst蘋t ziojumus, lai atbalsta konsultants sazins ar Jums un sniedz pal蘋dz蘋bu. Tau ms iesakm izmantot live atu, kur禳 pieejams visu diennakti un atbildes saem禳ana aizems tikai da鱉as sekundes. Ja J贖s j贖taties rtk risinot problmas telefoniski, b贖s pieejama ar蘋 tlrunis, kas tpat darbojs 24/7.Neskatoties uz to, ka vietne ir prtulkota vairks valods, klientu atbalsta centra konsultanti lielkoties run tikai ang躁u un krievu valods. Ja J贖s neprziniet ne vienu, ne otru valodu, tad iesakm vrsties sada躁 ar bie鱉k uzdotiem jautjumiem. Iespjams, ka tur J贖s atrad蘋siet atbildes uz visiem jautjumiem.

Iemaksas/Izmaksas metodes

Vari iemakst ar:

Bankas prskait蘋jums
Bitcoin
MasterCard
Neteller
Skrill
VISA

Vari izmakst ar:

Bankas prskait蘋jums
Bitcoin
MasterCard
Neteller
Skrill
VISA

Izmaksu laiks

Online maksjumi: 24 stundas
Bankas prskaitijums: 2-5 dienas

Jauno klientu piedvjums

1500 bonuss
+150 bezmaksas griezieni
Vairk, k 8000 sples
Pieejams Bingo, Pokers u.c.
Vietne latvie禳u valod
1500 bonuss
+150 bezmaksas griezieni
1500 bonuss
+150 bezmaksas griezieni

Kontakti

ats: J

Kopsavilkums

Nav 禳aubu, ka 1xBet piedv iespaid蘋gu kazino sp躁u klstu. Sp躁u bibliotka ietver praktiski visus izstrdtjus un to paz蘋stamks sples, tas noz蘋m, ka ikviens lietotjs atrad蘋s sev piemrotko spli. 1xBet vietne ir burtiski vienas pieturas galamr譟is, kur atradams piln蘋gi viss, kas saist蘋ts ar azartsplm bingo, keno, sporta likmes, pokers, sp躁u automti u.c.

T k 1xBet darbojs ar Kirasao licenci, tas palielina uztic蘋bas l蘋meni, piedvjot dro禳u azartsp躁u vidi, kur visi spltja dati ir aizsargti. Pieminsim ar蘋 to, ka 1xBet azartsp躁u tirg贖 ir paz蘋stams vairk nek 10 gadus, uz doto br蘋di vietn ir pri 400,000 akt蘋vu spltju, 禳di fakti run pa禳i par sevi. Re耀istrjaties tagad un papildiniet laim蘋go spltju rindas.

Par

Vairk, k 8000 sples
Pieejams Bingo, Pokers u.c.
VIP spltju klubs
Vietne prtulkota latvie禳u valod

Pret

躉oti strikti bonusu nosac蘋jumi
Daudzi spltji sudzs par sliktu klientu atbalstu

M贖su vrtjums

4.5