Pdjo reizi atjaunots: 27. maijs, 2020

Omni Slots

100% l蘋dz pat
300 +50
Bezriska griezieni
Kampaas
Bezmaksas griezieni
Naudas atmaksa
Turn蘋ri
Citi
Kampau bie鱉ums
Reti
Diezgan bie鱉i
Bie鱉i
Pieejamas sples
1000+
Pieder
Dialinvest International N.V.
Licence:
Kirasao Azartsp躁u Uzraudz蘋bas Inspekcija
Dibints
2015

2015. gad Omni Slots atska savu darb蘋bu interneta pla禳umos k da躁a no Dialinvest International N.V. Group du uzmuma. Neskatoties uz to, ka z蘋mols ir ar pieredzi, tas diem鱉l nav viens no iecien蘋tkiem tie禳saistes kazino Latvija teritorij. Iespjams, ka spltjus nepiesaista tas fakts, ka Omni Slots nav licencts Latvij. Tau tas nemaz nenoz蘋m, ka splt 禳aj vietn nav dro禳i. Omni Slots kazino ir izsniegta Kirasao licence, kas nodro禳ina gan uzticam蘋bu, gan ar蘋 spltju personas datu un iemaksu dro禳蘋bu.

Izptot Omni Slots piedvjumu, varam dro禳i teikti, ka dotais tie禳saistes kazino c蘋t蘋gi strd, lai sniegt tikai labkos un aktulkos pakalpojumus. Uz to norda gan populri sp躁u automti no tdiem paz蘋stamiem izstrdtjiem k Microgaming, Endorphina un Betsoft, t ar蘋 klientu atbalsta centrs, kas strd gandr蘋z visu diennakti un apstrd klientu piepras蘋jumus 8 valods ang躁u, somu, zviedru, spu, franu, krievu, norv耀u un vcu.

Runjot par iemaksm un izmaksm, J贖s saskarsieties ar pla禳m maksjumu metodm, kas pieejamas Omni Slots vietn kred蘋t kartes Visa un Mastercard, Skrill, Neteller, PaySafeCard, iDeal, GiroPay, Poli, Przelwwy 24, Trust Pay, QIWI, Boleto, EPS, AstroPay, Safety Pay, SoFort Banking un Tele Ingreso. Vietn dr蘋kst izmantot sekojo禳as val贖tas eiro, ASV, Kandas vai Austrlijas dolri, k ar蘋 zviedru vai norv耀u kronas. emiet vr, ka dienas depoz蘋ta limits ir 1000.

Iepaz蘋禳ans bonusi un piedvjumi

Re耀istrjoties Omni Slots iepaz蘋禳anas bonusa ietvaros dvina jauniem spltajiem 100% bonusu ar naudas atmaksu l蘋dz summai 300 un papildina kontu ar 50 bezmaksas griezieniem vien no spilgtkajiem un populrkajiem sp躁u automtiem Starburst no NetEnt ra鱉otja. Tau tas vl nav viss pie otrs iemaksas klients jau saems 50% bonusu uz summu l蘋dz 200 un papildus 20 bezmaksas griezieni, 禳oreiz splei Jumbo Joker. Ne viens, bet divi iepaz蘋禳anas bonusi, kuri noteikti pal蘋dzs iejusties tie禳saistes kazino atmosfr un uzsplt sp躁u automtus bez liela riska zaudt.

Tiem spltjiem, kam iepatiksies kazino online un t pakalpojumi, ir liela iespja piebiedroties VIP klubam, kur katram spltjiem ir piesaist蘋ts Omni Slots prstvis, t saucamais VIP mened鱉eris. da prioritte sniegs klientam augstus bonusu, 蘋pa禳u VIP piedvjumus, vairk bezmaksas griezienu regulrajos pieejamos bonuss piedvjumos, k ar蘋 visdi lutins spl禳anas laik. J J贖s esiet ieinterests k躁贖t par VIP klientu, sazinieties ar Omni Slots prstvjiem rakstot e-pastu uz [email protected], k ar蘋 apskatiet 蘋pa禳o VIP piedvjumu kalendru, kas pieejams Omni Slots vietn. Tik dsni bonusi noteikti iepriecins Omni Slots 蘋pa禳os spltjus!

Sp躁u izvle

Omni Slots ir patiess specilists sp躁u automtu pakalpojumu snieg禳an, nav br蘋nums, ka tie禳saistes kazino nosaukum ir vrds Slots. Vietn ir vairki simti video sp躁u automtu, kas izce躁as ar savu spilgtu grafiku un izcilu kvalitti. Sp躁u automti ir sadal蘋ti piecs galvens sada躁s: Jauni, Populri, Video automti, Aug躁u sloti un D鱉ekpoti. Sada躁s ir apkopotas kazino sples no labkajiem izstrdtjiem Microgaming, Betsoft, NetEnt, Quickspins uc. J贖s noteikti atrad蘋siet populro automtu Mega Moolah ar progres蘋vo laimestu, vai ar蘋 Super Duper Cherry no klasiskajiem sp躁u slotiem. Saraksts ir diezgan gar禳, tpc sp躁u automtu cien蘋tjiem neb贖s laiks garlaikoties.

Omni Slots par贖pjs ar蘋 par spltajiem, kas vls uzgriezt ruleti vai uzsplt blekd鱉eku. Par prieku klasisko galda sp躁u cien蘋tjiem, Omni Slots ir iespjams uzsplt ts pavisam bez maksas t saucamaj demo versij. da iespja 躁aus Jums izm耀int kdu jaunu spl禳anas strat耀iju vai sagatavot taktiku, kuru izmantosiet spljot uz relu naudu.

Live kazino izvle

aj tie禳saistes kazino ir atrodamas ar蘋 galda sples ar relo d蘋leru translcijm. Pc m贖su domm, neviens sp躁u automts nevar sacensties ar Live kazino splm, jo tikai tur var patie禳m izjust kazino atmosfru. Iedomjaties tikai, J贖s burtiski s鱉at pie sp躁u galda, pie kura dala krtis 蘋sts d蘋leris, kur禳 dotaj br蘋d蘋 atrodas kd no sauszemes kazino, bet J贖s taj pa禳 laik atrodaties mjs, s鱉ot uz d蘋vna. Jums nav jmekl br蘋vs laiks, nav jdodas uz tuvko kazino, nav attiec蘋gi j耀rbjas, lai uzsplt bakaru vai ruleti, J贖s varat splt Live kazino sples pat pid鱉am. Viens klik禳譟is un J贖s jau sveic kds izskat蘋gs d蘋leris, dala krtis un apsveic J贖s ar laimestu. Kas var b贖t labks?

Klientu serviss

Iespjams, ka J贖s b贖siet v蘋lu禳ies, jo gan Omni Slots tie禳saistes saskarne, gan ar蘋 klientu atbalsta centrs nav pieejams latvie禳u valod, tau J贖s vars apkalpot cits 8 valods. Ja J贖s runjat ang躁u, somu, zviedru, spu, franu, krievu, norv耀u un vcu valods, Jums neb贖s gr贖t蘋bas navi耀t saskarn vai sazinties ar Omni Slots konsultantiem, kuri darbojs katru dienu no plkst. 6:00 CEST l蘋dz plkst. 3:00 CEST.

Diem鱉l vietn nav nord蘋ts tlrunis, tau atbildes var saemt Live at, kas pc m贖su domm ir piemrotks veids, k sazinties un saemt atbildes uz jautjumiem. J贖s varsiet komunict ar蘋 izmantojot e-pastu. Iesakm ieskat蘋ties sada躁 ar bie鱉k uzdotiem jautjumiem, parasti visas atbildes slpjas tur.

Starp citu, Omni Slots ir viens no tiem tie禳saistes kazino, kur禳 ir patie禳m socils, taj zi, ka informcija par jauniem piedvjumiem, jaunajm splm vai ar蘋 paskumiem, tiek publicta socilajos t蘋klos. Sekojiet l蘋dzi un esiet pirmie, kas saem kdu 蘋pa禳o piedvjumu!

Iemaksas/Izmaksas metodes

Izmaksu laiks

Online maksjumi: 1-2 stundas

Val贖tas

EUR

Valodas

Ang躁u
Krievu

Jauno klientu piedvjums

100% l蘋dz pat
300 +50
Bezriska griezieni
Pla禳s kazino piedvjums
Populrks sples
Augsti izmaksu limiti
100% l蘋dz pat
300 +50
Bezriska griezieni

Kontakti

ats: J

Kopsavilkums

Tie禳saistes kazino pierda savu uzticam蘋bu un dro禳蘋bu jau 2015. gad un turpina att蘋st蘋ties sniedzot tikai labko azartsp躁u pieredzi. Kirasao licence, naudas transakcijas nodro禳in禳ana ar SSL protokolu, Privtuma politika, Atbild蘋gas spl禳anas noteikumi, tas viss tiek realizts iek禳 Omni Slots vietnes un ts darb蘋bas attiec蘋b pret saviem spltjiem.

Pieminsim lielisku piedvjumus jauniem spltjiem, kas tiek lutinti ne ar vienu, bet ar veseliem diviem iepaz蘋禳anas bonusiem, kur summ tiek izdal蘋ts naudas atmaksas bonuss l蘋dz 500 un vl papildus piemroti 70 bezmaksas griezieni populrkajos sp躁u automtus. Omni Slots r贖pjs par katru spltju, kas re耀istrjs viu vietn, uz to norda VIP programma, kur lojalitte tiek atz蘋ta un klienti saem tikai labko papildus bonusus, vairk bezmaksas griezienu, 蘋pa禳us pakalpojumus.

Par

Augsti izmaksu limiti
Mobili respons蘋vs kazino
Populrk kazino programmat贖ra
ats pieejams 24/7

Pret

Nav Latvijas licences
Lnas izmaksas

M贖su vrtjums

3.5