Skums / Bitstarz
Pdjo reizi atjaunots: 31. j贖lijs, 2020

Bitstarz kazino apskats

100 % l蘋dz pat
5 BTC +180
Bezmaksas griezieni
Kampaas
Bezmaksas griezieni
Naudas atmaksa
Turn蘋ri
Citi
Kampau bie鱉ums
Reti
Diezgan bie鱉i
Bie鱉i
Pieejamas sples
2300+
Pieder
Direx N.V. Casinos
Dibints
2014

Kazino BitStarz atrodas Direx NV kazino 蘋pa禳um un darbojas jau kop禳 2014. gada, kad tas bija paz蘋stams zem domna BitStar.net un 2016. gad nca klaj ar savu pa禳reizjo nosaukumu. L蘋dz pat 禳odien dienai BitStarz online kazino joprojm tiek uzskat蘋t par labko kriptoval贖tas operatoru azartsp躁u tirg贖. Tiem spltjiem, kas pieradu禳i veikt likmes eur val贖t, ar蘋 b贖s iespjas uzsplt visus pieejamus 2300+ sp躁u automtus, jo BitStarz oper ar蘋 ar eiro. Tau, ja Jums ir vlme izm耀int kazino gar禳u spljot ar kriptoval贖tu, konvertciju var veikt turpat uz vietas sav spltja profil.

Interneta kazino ir Kirasao licence, kas nodro禳ina god蘋gu spli un apmekltju datu dro禳蘋bu. Turklt tas izmanto iTech Labs pakalpojumus, kas prbauda piln蘋gi visas sples, kas pieejamas lietotjiem. Papildus BitStarz sama uztic蘋bas sertifiktus no Bitcoin GG un AskGamblers vietnm. Re耀istrjoties Jums neb贖s jverific sava identitte, tikai gad蘋jum, ja veicat likmes ar eiro. Tas noz蘋m, ka vietn nav jield sava person蘋g informcija.

Iepaz蘋禳ans bonusi un piedvjumi

BitStarz ir viens no tiem retiem tie禳saistes kazino, kas piedv iepaz蘋禳anas bonusu bez jebkdas pirms iemaksas. Jums, burtiski, jizveido savu spltja kontu vietn un J贖s saemsiet 20 bezmaksas griezienus. Protams, ka dotajam bonusas ir atsples nosac蘋jumu, kas sastda 40 reizes, k ar蘋 laimesta limits 100 vrt蘋b, tau beigu beigs tie ir BEZMAKSAS griezieni, kas 躁auj bez riska izm耀int kazino un iepaz蘋ties ar t piedvjumiem.

Ar iepaz蘋禳anas bonusu dsnums nebeidzas, tam seko pirm, otr, tre禳 un ceturt depoz蘋ta bonuss, kas summ atmaks l蘋dz pat 300% un 180 bezmaksas griezieniem spl Boomanji. Apmekljot sada躁u Promotions J贖s b贖siet prsteigti par piedvjumu daudzveid蘋bu, skot ar regulriem tre禳dienu bezmaksas griezieniem, l蘋dz pat Tesla automa禳蘋nas izsples. Tas norda uz to, ka patstv蘋giem spltjiem neb贖s laika garlaikoties, jo BitStars r贖pjs par satura atjauno禳anu.

Sp躁u izvle

Sp躁u klsts noteikti ir viens no svar蘋gkajiem aspektiem jebkur tie禳saistes kazino vietn. BitStarz 禳aj zi stipri izce躁as ar savu portfolio, kur atrodas vairk nek 2300 da鱉du kazino sp躁u. Visas sples ir iedal蘋tas 5 grups: sp躁u automti, d鱉ekpotu sples, galda sples, live kazino un BTC jeb kriptoval贖tas sples. Visas sples nk tikai no labkajiem izstrdtjiem un tdiem smagsvariem k Authentic Gaming, Yggdrasil, Pragmatic Play, Microgaming un NetEnt. Kop tie ir ap 20 labkie kazino sp躁u nodro禳intji.

BitStarz regulri papildina sarakstu ar jaunkm splm un izvieto to sada躁 New Games, kas 躁auj spltjiem nepalaist garm atjauninjumus. Visas sples ir piemrotas ar蘋 spl禳anai no mobilajm ier蘋cm, kas dod Jums iespju uzsplt savu iecien蘋tko spli ar蘋 ce躁.

Live kazino izvle

Kas var b贖t labks par kazino splm? Rela kazino sples tie禳saistes re鱉蘋m! Sada躁 Live Casino J贖su izvlei tiks piedvtas populrks galda sples, piemram, rulete, blekd鱉eks jeb ac蘋te, bakara, Texas HoldEm un pat Dream Catcher jeb laimes rats. Viss spls J贖s satiks izskat蘋gi un profesionli d蘋leri, kas ne tikai dal蘋s krtis J贖su priek禳, bet ar蘋 komunics ar Jums un sveiks ar katru J贖su uzvaru spl. M贖suprt, t ir labka izvle, kad vlaties izbaud蘋t 蘋sta kazino atmosfru, zinot, ka pie jebkura galda Jums noteikti atrad蘋sies vieta, lai uzsplt m蘋躁ko galda spli.

BitStarz sadarbojs ar tdiem paz蘋stamiem z蘋moliem k Evolution Gaming un Authentic Gaming. o izstrdtju Live kazino sp躁u translcijas ir vienmr augstkas kvalittes. Izveln ir gan klasisks galda sples, gan ar蘋 to atvasinjumi, piemram, Lightning Roulette un Blackjack Fortune VIP.

Klientu serviss

Sav vietn, BitStarz uzsver, ka klientu atbalsta centru veido specilisti ar vismaz 3 gadu pieredzi azartsp躁u nozar. Tdjdi atbalsta darbiniekiem ir izcila izpratne par visiem nozares aspektiem un splm, tpc BitStarz spltji saems tikai labko apkalpo禳anu, tras atbildes uz jautjumiem un risinjumus jebkdm saisto禳m problmm. Interesanta iez蘋me, pa禳i darbinieki dv sevi par atbalsta varoiem, izskaidrojot to, ka pa禳i vii darbojs vairk nek parasts atbalsta personls.

Jums ir visas iespjas prbaud蘋t to pa禳iem. Klientu atbalsta centrs ir pieejams 24/7 live at vai rakstot uz e-pastu [email protected] Gad蘋jum, ja J贖s nevlaties sazinties ar konsultantiem, bet jautjumi tomr ir, pam耀iniet atrast atbildes BUJ sada躁, parasti tie禳saistes kazino apraksta visus bie鱉k sastopamus jautjumus, gan par iemaksm un izmaksm, gan ar蘋 par interneta savienojuma k躁贖dm.

Bitstarz jauno klientu piedvjums

Iemaks ar Rapid vai Bitcoin
100 % l蘋dz pat
5 BTC +180
Bezmaksas griezieni
Lieliski bonusu piedvjumi
Pieem Bitcoin un citas val贖tas
Pla禳s kazino piedvjums
100 % l蘋dz pat
5 BTC +180
Bezmaksas griezieni

Kopsavilkums

BitStarz ir visaptvero禳s un daudzpus蘋gs interneta kazino, kas atbilst daudzm splmau pras蘋bm. Vietne ir prpild蘋ta ar kazino splm no labkajiem sp躁u ra鱉otajiem, kas iek躁auj ar蘋 live kazino un kriptoval贖tas sp躁u automtus.

Navigcija vietn ir viegla un saprotama, kas 躁auj viegli izveidot spltja kontu un veikt pirmo iemaksu. Nepalaidiet garm iepaz蘋禳anas bonusus un regulrus piedvjumus. Katru ned躁u Jums b贖s pieejami vismaz divi bonusi bezmaksas griezieni katru tre禳dienu un ned躁as naudas atmaksa. L贖dzam iepaz蘋ties ar visiem noteikumiem un nosac蘋jumiem, vai ar蘋 sazinties ar profesionlu klienta atbalsta centru, kas ir pieejams visu diennakti live at.

Kazino BitStarz nopietni uztver savu lietotju dro禳蘋bu, tpc ir vietn darbojs visas nepiecie禳ams funkcijas un likumi, kas pal蘋dz aizsargt J贖su personas datus un ieguld蘋jumus. Iepaz蘋staties ar kazino operatoru jau tagad, re耀istrcija ir bezmaksas, k ar蘋 pirmais bonuss 20 bezmaksas griezieni.

Par

Pieejamas kriptoval贖tas sples
Diennakts klientu atbalsta centrs
Vairk nek 2300 kazino sples
Daudzveid蘋gas iemaksu un izmaksu metodes

Pret

Nav Latvijas licences
Augsti bonusu atsples nosac蘋jumi

M贖su vrtjums

4